Disclaimer

Door deze website van Pool Fence te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Pool Fence heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunnen echter géén rechten worden ontleend. Pool Fence aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of tekortkomingen in deze website of voor directe of indirecte schade (in welke vorm dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid (delen van) de website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden. Pool Fence behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen.

Informatie van derden
Pool Fence is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de informatie op websites of enig ander medium waarnaar deze website ‘linkt’ door middel van een schriftelijke verwijzing of hyperlink. Pool Fence is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten of afbeeldingen.

Email gebruik
Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel de binnengekomen e-mails bij Pool Fence vertrouwelijk worden behandeld, het niet geheel uitgesloten is, dat de e-mails door derden geraadpleegd kunnen worden. Pool Fence kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De gegevens (naam, adres, telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door Pool Fence.

 

TOP